MEET THE SALES AND MARKETING TEAM

CAROLINE OGBONNA

CAROLINE OGBONNA

Marketing Manager
ECOWAS & Nigeria
 • Phone:+2348032649485
 • Email:caroline@fae.com.ng
CHUKS CHUKWUEDO

CHUKS CHUKWUEDO

Sales Representative
ECOWAS Sub Region – Sierra Leone
 • Phone:+2347060967576
 • Email:chuks@fae.com.ng
MICHAEL DURODOLA

MICHAEL DURODOLA

Sales Representative
ECOWAS Sub region / Ghana & Liberia
 • Phone:+2348060459041
 • Email:michael@fae.com.ng
BUSAYO AKINWALE

BUSAYO AKINWALE

Corporate Sales
ECOWAS Sub Region / Senegal
 • Phone:+2348039635752
 • Email:busayo@fae.com.ng
TESSY IZEGHEDE

TESSY IZEGHEDE

Open Market Sales Rep.
Lagos / Benin & Eastern Region

 • Phone:+2348093931491
 • Email:tessy@fae.com.ng
LINDA MOSES

LINDA MOSES

Sales Representative
ECOWAS Sub Region /Cotonou
 • Phone:+2347030097433
 • Email:linda@fae.com.ng